امیر محمد سادات شرفی

مدیر ارشد

دارنده ی مدرک کوچ حرفه ای(acc) از فدراسیون بین المللی کوچینگ(icf) , آکادمی کوچینگ فارسی زبانان(fca)

مدیر ارشد شتابدهنده ی اکسیر در مشهد

مشاور توسعه کسب و کار در شتابدهنده ی مهام توس

مدیر فروش در توسعه فناوری-کارآفرینی کارکیا(گروه تاک)

مدیر تحقیق و توسعه هلدینگ مانا(مشاوره مالی مانا و دفتر مهاجرتی فیدس)

 

نظرات