بابک ولی زاده

مدیر بیمه، مالیات، تامین مالی و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نظرات