مجید کزازی

رییس پارک علم و فناوری همدان

رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوریِ حاصل از پژوهش ها و یافته های مراکز علمی و دانشگاهی، به عنوان اصلی ترین راهبرد اثربخش با توانایی قابل ملاحظه رقابت در بازارهای جهانی مرکز ثقل توجه مراجع سیاسی و اقتصادی دنیاست. در دنیای اقتصادی امروز، توانایی تبدیل منابع طبیعی به فرآورده های با ارزش افزوده بالا و ایده های نو به فناوری های پیشرفته، ثروت اصلی ممالک محسوب می شوند؛ به همین منظور ایجاد سازوکارِ مناسب بمنظور شناسایی، رشد و حمایت از سرمایه فکری جامعه که نخبگان و صاحبان فکر و ایده را شامل می شود، به عنوان رویکردی کلیدی در کشورهای درحال توسعه و بویژه توسعه یافته مورد توجه دولت ها است. برهمین مبنا در دهه های اخیر، از جمله عوامل بستر ساز برای رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، توجه ویژه به ساختارهای جدیدی جهت تعالی ایده های خلاقانۀ دارای ماهیت فناوری و نوآوری، ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکزِ رشد بعنوان نهادهای تأثیرگذار، مورد حمایت قرار می گیرند. حمایت از فعالیت های فناورانه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به طور قطع تکمیل کننده زنجیره تبدیل علم به ثروت و ارتقاء سطح اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
بنابراین، معرفی و شناساندن پارک های علم و فناوری به صاحبان ایده و ایجاد راهکارهای مناسب برای حمایت از ایده های نو و نشئت گرفته از نیاز جامعه، از ضروریات لازم در فرآیند توسعه اقتصادی و توسعه فناوری است. پارک ها، اثربخشی پژوهش های دانشگاهی و مراکز علمی را با فراهم نمودن زمینه ایجاد شرکت هایی مبتنی بر فناوری های پیشرفته و نوآوری و با حمایت و پشتیبانی از آنها را بیش از پیش افزایش داده و سبب افزایش قدرت و توانایی دولت ها در عرصه رقابت های اقتصادی در دستیابی به بازارهای جهانی و در نهایت، تأمین رفاه اقتصادی در جامعه خود می شوند.
پارک ها، همچنین خدمات مناسبی را در جهت تسریع در روند تجاری سازی ایده های نو به مخاطبین ارائه می نمایند؛ که از جمله آنها می توان به فضاهای کاری، تسهیلات مالی، خدمات با کیفیت بالا، فن بازار و … اشاره نمود. کمک به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و صدور و اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه و توجه به امر تجاری سازی ایده ها می‌تواند، پشتوانه اقتصاد کشور باشد که در این راستا، باید یک همکاری و پیوستگی همه جانبه فیمابین کلیه عناصر تأثیرگذار در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنیان در سطح کشور شکل گیرد. دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و بخش خصوصی باید بتوانند در تعامل پیوسته باهم، محرک سازِ چرخ اقتصاد دانش بنیان باشند. پارک علم و فناوری استان همدان، به عنوان یک مؤسسه تازه تأسیس و نوپا که با هدف کارآفرینی و اشتغالزایی بر محور دانش افزایی و علم محوری برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها و متخصصین رشته های مختلف علمی از طریق ایجاد شرکت های کوچک و حمایت از آنها در قالب مجموعه ای حمایتی ایجاد و راه اندازی شده است، آغاز فعالیت خود را بر پایۀ چارچوب ها و برنامه های مدون در قالب برنامه های پنج ساله با نگرش میان مدت و قابل تعمیم به برنامه های دراز مدت ده تا بیست ساله بنا نهاده است. باتوجه به پتانسیل های بسیار بالای استان همدان، در زمینه تحقیقات علمی، منابع خدادای، سرمایه های فکری و متخصصین دانشگاهی و حرفه ای، دانش بومی در زمینه های گوناگون صنعتی و بویژه صنایع دستی، امید است، پارک علم و فناوری استان، در یک ساختار تعاملی پویا و هدفمند و به ویژه با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی دخیل در امر توسعه اقتصاد دانش بنیان در سطوح استانی و ملی بتواند، مبتنی بر این سرمایه های غنی و با بهره گیری از ظرفیت مطلوب استان، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان در پیشبرد اهداف توسعه استان و به تبع آن در سطح ملی باشد.

نظرات