فهرست کارمند
محمد امین

محمد امین

  • مدیرفنی TVplus
وحید بهرامیان

وحید بهرامیان

  • سرپرست دیجیتال مارکتینگ ژاکت
حسین رحیمی

حسین رحیمی

  • مدیر دیجیتال مارکتینگ همیارآکادمی
محمد گرویی

محمد گرویی

یونس یونسیان

یونس یونسیان

  • نویسنده، فعال اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، منتور و دکتری علم اطلاعات و داده
  • سمنان-شاهرود
احسان نوری

احسان نوری