انواع قرارداد سرمایه گذاری و نکات حقوقی مربوط به تنظیم آن

قرارداد سرمایه گذاری یکی از انواع قراردادها می‌باشد که به منظور جذب سرمایه گذار برای مشارکت در انجام پروژه‌ای خاص و یا تجارت تنظیم می‌شود و دارای انواع مختلفی می‌باشند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان قراردادهای سرمایه گذاری را در دو دسته قراردادهای سرمایه گذاری داخلی و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی تقسیم نمود که هر دسته نیز خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود و بر هر دو دسته داخلی و خارجی و انواع آنها ضوابط و مقررات خاصی اعمال می‌گردد که باید توسط طرفین رعایت گردد. ما در این نوشتار مطالبی را درمورد چگونگی نوشتن و نحوه تنظیم قرارداد سرمایه گذاری بیان می‌کنیم و انواع این قراردادها را معرفی و مورد بررسی قرار دهیم. برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید پنهان کردن فهرست ۱) قرارداد سرمایه گذاری چیست؟ ۲) انواع قرارداد سرمایه گذاری کدامند؟ ۳) انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی ۴) نحوه تنظیم قرارداد سرمایه گذاری ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات