جناب آقای دکتر فکوری در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه اتصال سرامیک ها...

جناب آقای دکتر فکوری در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه اتصال سرامیک ها...

جناب آقای دکتر فکوری از مدرسان و مشاوران جوان دانشگاه و صنعت در زمینه جوشکاری می باشند. ایشان چندین سال سابقه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های گوناگون مهندسی جوشکاری داشته که حاصل مکتوب آن تالیف کتاب و چندین مقاله در این رشته کاربردی است. جناب آقای فکوری، کارشناسی خود را در رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را در رشته مهندسی جوشکاری از دانشگاه صنعتی شریف دریافت نموده اند و اکنون به عنوان مدرس دوره های تخصصی و مشاور فنی مشغول به همکاری با موسسات و شرکت های متعدد هستند. امیدوارم که شما کاربر گرامی نیز از مطالعه این مصاحبه لذت برده و از آن بیاموزید. جهت مطالعه متن کامل می توانید با استفاده از پیوند ذیل به صفحه مصاحبه با جناب آقای دکتر فکوری مراجعه فرمایید: [پیوست خبر...]

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

منبع بلاگ

ولدیکا

ولدیکا

مرجع صنعت اتصال

نظرات