جناب آقای دکتر امیدوار در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه مهندسی جوشکار...جناب آقای دکتر امیدوار در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه مهندسی جوشکار...

جناب آقای دکتر امیدوار در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه مهندسی جوشکار...

جناب آقای دکتر امیدوار از با سابقه‌ترین استادان دانشگاه در زمینه جوشکاری و لحیم کاری هستند.

مقطع کارشناسی ارشد جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شدمقطع کارشناسی ارشد جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد

مقطع کارشناسی ارشد جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد

به این مناسب خدمت جناب آقای دکتر مالک مدیر دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس رسیدیم تا بیشتر با چگونگی ...

دعوت به بازدید از غرفه شرکت خزرترانسفو در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهراندعوت به بازدید از غرفه شرکت خزرترانسفو در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

دعوت به بازدید از غرفه شرکت خزرترانسفو در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

از جمله شرکت‌های فعال در زمینه ساخت و تولید دستگاه‌های جوشکاری و تجهیزات برشکاری شرکت خزرترانسفو می‌باشد که مطابق پیام ...

دعوت به بازدید از غرفه شرکت صبا الکتریک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهراندعوت به بازدید از غرفه شرکت صبا الکتریک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

دعوت به بازدید از غرفه شرکت صبا الکتریک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

از جمله شرکت‌های فعال در زمینه ساخت و تولید دستگاه‌های جوشکاری و تجهیزات برشکاری شرکت صبا الکتریک می‌باشد که مطابق ...

دعوت به بازدید از غرفه گروه شرکت های الکتروجوش و رساجوش در نوزدهمین نمایشگاه بین المل...دعوت به بازدید از غرفه گروه شرکت های الکتروجوش و رساجوش در نوزدهمین نمایشگاه بین المل...

دعوت به بازدید از غرفه گروه شرکت های الکتروجوش و رساجوش در نوزدهمین نمایشگاه بین المل...

از جمله شرکت‌های فعال در زمینه ساخت و تولید دستگاه‌های جوشکاری و تجهیزات برشکاری گروه شرکت‌های الکتروجوش و رساجوش می‌باشد ...

جناب آقای دکتر فکوری در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه اتصال سرامیک ها...جناب آقای دکتر فکوری در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه اتصال سرامیک ها...

جناب آقای دکتر فکوری در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه اتصال سرامیک ها...

جناب آقای دکتر فکوری از مدرسان و مشاوران جوان دانشگاه و صنعت در زمینه جوشکاری می باشند. ایشان چندین سال ...

جناب آقای دکتر امینیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و سال ها فعالیت در دان...جناب آقای دکتر امینیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و سال ها فعالیت در دان...

جناب آقای دکتر امینیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و سال ها فعالیت در دان...

جناب آقای دکتر امینیان از استادان با سابقه در زمینه مهندسی مواد و متالورژی هستند. ایشان نزدیک به ۲۵ سال ...

معرفی نیازمندی های صنعت اتصالمعرفی نیازمندی های صنعت اتصال

معرفی نیازمندی های صنعت اتصال

وسایلی که به آنها نیاز ندارید را چه می کنید؟ شاید یکی از بهترین راه ها فروش این وسایل به ...