نگاهی به استارتاپ ویکند هم افزایی علم،هنر و صنعت

نگاهی به استارتاپ ویکند هم افزایی علم،هنر و صنعت

تعداد شرکت کنندگان : ۳۰۸ نفر تعداد ایده پذیرش شده : ۸۰ ایده تعداد ایده و تیم انتخاب شده : ۱۵ ایده تعداد ۱۴ تیم به مرحله mvp رسیدند برگزار کننده : مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد مجری : مرکز شتاب ایده حامیان : اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی کانون کشوری کارآفرینان انجمن صنفی مراکز مشاوره شتابدهنده همکار: شتاب دهنده سرای آسان ایرانیان اسپانسر ها: معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی وان شیپ پرمان شاپ تیم های برنده و جوایز آنها : تیم برنده اول : اتاق های شهر به وقت مردم برنده سی میلیون ریال و حمایت ۳ ماهه توسط مرکز شتاب ایده تیم برنده دوم : نبض زنده شهر برنده بیست میلیون ریال و حمایت ۳ ماهه توسط مرکز شتاب ایده تیم برنده سوم : آبشار زمان برنده ده میلیون ریال و حمایت ۳ ماهه توسط ...

متن کامل نوشته در سایت فراشتابدهنده سانباپلاس

منبع بلاگ

فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده استارتاپی-کارآفرینی

    نظرات