پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایرانپیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران

پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران

برای پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران، بد نیست در ابتدا نگاهی داشته باشیم به تعریف صنایع خلاق ...

بزرگترین اشتباهات بنیانگذاران فنیبزرگترین اشتباهات بنیانگذاران فنی

بزرگترین اشتباهات بنیانگذاران فنی

بنیانگذاران فنی بیشتر زمانشان را صرف محصول می‌کنند و روی آن متمرکز می‌شوند بنابراین وابستگی و علاقه بیش از حدشان ...

نگاهی به استارتاپ ویکند هم افزایی علم،هنر و صنعتنگاهی به استارتاپ ویکند هم افزایی علم،هنر و صنعت

نگاهی به استارتاپ ویکند هم افزایی علم،هنر و صنعت

تعداد شرکت کنندگان : ۳۰۸ نفر تعداد ایده پذیرش شده : ۸۰ ایده تعداد ایده و تیم انتخاب شده : ...