داستان شکست – استارتاپ Qbotix

Qbotix یک پنل خورشیدی تولید کرد که در طول روز خورشید را دنبال می‌کرد تا به این نحو ۳۰% الکتریسیته‌ی بیشتری نسبت به مواردی که این کار را نمی‌کردند، تولید کند. توسعه دهندگان پروژه خورشیدی، این ردیاب‌های تک محوره را به منظور افزایش تولید و سود، حداکثرسازی میزان بازگشت هزینه و ایجاد تعادل بین هزینه‌های اولیه و درآمد حاصل از تولید برق به‌کار می‌گیرند. دلیل شکست : Qbotix از اولین شرکت های به کارگیری ربات‌های ردیابی خورشید بود که خروجی پنل‌های خورشیدی را به حداکثر می‌رساند. ربات‌های شرکت حول مسیرهای فلزی باریک می‌لغزند و تعدادی از پنل‌های خورشیدی، هر ۴۰ دقیقه یک بار کج و متمایل می‌شوند تا همزمان با گردش خورشید در آسمان، آن را دنبال کنند. QBotix با مشکلات مدیریت مالی و مهندسی روبرو شد که هر دو، ریشه در مسائل جذب مشتری و پذیرش بازار داشت. راه حل‌های QBotix جدید بود اما این تکنولوژی‌های جدید و ریسکی، ...

متن کامل نوشته در سایت پیشگامان

منبع بلاگ

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات