شروع ثبت نام هفتمین دوره بین‌المللی و پیشرفته مربی بدنساز ویژه رشته‌های ورزشی

شروع ثبت نام هفتمین دوره بین‌المللی و پیشرفته مربی بدنساز ویژه رشته‌های ورزشی

ثبت‌نام هفتمین دوره بین‌المللی و پیشرفته مربی بدنساز ویژه رشته‌های ورزشی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، فرایند ثبت ‌نام هفتمین دوره بین‌المللی و پیشرفته مربی بدنساز ویژه رشته‌های ورزشی آغاز شد. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری فدراسیون‌های ورزشی و به ویژه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، با هدفمندتر نمودن مباحث در دوره امسال و دعوت از برجسته ترین اساتید داخلی و خارجی، این دوره را در تاریخ ۱۱ تا ۱۷ آبان ۹۸ به مدت ۷ روز در تهران باهدف ارتقاء دانش و مهارت مربیان بدنساز رشته‌های ورزشی مختلف برگزار می نماید. بر اساس این گزارش، در این دوره، علاوه بر مدرسان داخلی همچون دکتر حمید رجبی، دکتر حمید آقا علی نژاد، دکتر رامین امیرساسان، دکتر ناصر امیری، دکتر بهمن میرزایی، دکتر مرتضی بهرامی نژاد، دکتر محمد شریعت زاده، دکتر بهمن تار وردی زاده، دکتر محمد فشی، دکتر ...

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات