بسکتبالیستی که محصول  استارتاپی ورزشی و کاربردی راه اندازی کرد

بسکتبالیستی که محصول استارتاپی ورزشی و کاربردی راه اندازی کرد

به عنوان یک بسکتبالیست حرفه‌اى در مونته نگرو، Mrvaljevic Nikola ، و به دنبال راه حل این نکته بود که چرا ورزشکاران خسته مى‌شوند، در حالى که بیشتر اوقات دلیل آن را نمى‌دانند. در واقع مهم ترین دغدغه این استارتاپ پرداختن به دلایل خستگى ورزشکاران است که در قالب یک فناورى پوشیدنى عرضه شده است. این بازیکن برجسته بسکتبال بعد از کنار گذاشتن ورزش حرفه‌اى و باشگاهى خود، تحصیلاتش را در رشته زیست پزشکى و مهندسى برق پى گرفت و در نهایت با همکارى Winsnes Carsten ، یکى دیگر از بسکتبالیست‌ها، بنیانگذار استارتاپ Strive شد. هم اکنون محصول اصلى این شرکت Sense۳ نام دارد که در شلوارهاى کوتاه ورزشى دوخته شده است. این محصول با حسگرهایى EMG که در آن تعبیه شده، قادر به اندازه‌گیرى فعالیت عضلات چهارسرانی و همسترینگ می باشد و بر اساس آن به آنالیز در لحظه عملکرد عضلات، شناسایی شروع فرایند خستگی و احتمال ایجاد آسیب ...

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات