طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا چیست؟

این اتفاقات گاهی مربوط به دلایلی هستند که اصحاب دعوا برای حق ­دار بودن خود یا بی حقی طرف مقابل ابراز می­ کنند (اصطلاحا به آن، طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا گویند). در طول جریان رسیدگی اصحاب دعوا برای اثبات محق بودن خود و یا بی حقی طرف مقابل دلایلی را ممکن است مطرح کند. مثلا در دعوای الف علیه ب، درخصوص مالکیت دیوار مشترک بین خانه‌های آنها به اماره قانونی وضع سرتیر استناد می­ کند.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات