اجرای احکام و آرا دادگاه

احکام نسبت به ماهیت دعوا صادر می­ شوند و پایان بخشی بر دعوای مطروحه هستند.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات