سرمایه دانشی یا سرمایه مشارکتی؟ کدام اولویت سرمایه گذاری ما هستند؟!

سرمایه دانشی یا سرمایه مشارکتی؟ کدام اولویت سرمایه گذاری ما هستند؟!

مقداری از ارزش را باید برای سرمایه‌گذاری مجدد شرکت و کمک به رشد آن ذخیره کنیم. PSST: تیم کارکنان راه‌حل محصول، پلت‌فرمی که سازمان‌های R ;D از آن برای تصمیمات تجاری روزانه، عملیات اجرایی و مدیریت عملکرد استفاده می‌کنند. EMT: تیم مدیریت اجرایی، بالاترین مقام در هوآوی که مسئول عملیات شرکت و رضایت مشتریان است. ST: تیم کارکنان: پلت‌فرمی که بخش‌های تجاری از آن برای اتخاذ تصمیمات تجاری، عملیات اجرایی و مدیریت عملکرد استفاده می‌کنند.

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

منبع بلاگ

همبودگاه

همبودگاه

همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

    نظرات