انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها کدامند؟

به طور مثال ۳۰۰ میلیون سرمایه برای ۶ ماه در اختیار گذاشته شده و ۳۰ درصد از سهام به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. این نوع از قرارداد زمانی مناسب است که اعضاء استارتاپ معتقدند ارزشگذاری مد نظرشان نسبت به استارتاپ بالاتر از ارزشگذاری پیشنهادی سرمایه‌گذار است و در ادامه می‌توانند با ارزشگذاری بالایی جذب سرمایه کنند. به طور مثال در ازای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان از سرمایه‌گذار ۵ درصد سهام به وی اعطا می‌شود و به عبارت دیگر ارزش post-money اما در مقابل از نظر سرمایه گذار استارتاپ موصوف در حال حاضر ۱ میلیارد ارزش دارد و در ازای ۲۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد سهام مطالبه می‌نماید. قرارداد کانورتیبل در این حالت این است که ۲۰۰ میلیون قرض گرفته می‌شود و به سرمایه‌گذار قدرت انتخاب داده می‌شود که در جذب سرمایه بعدی یا دین رو مطالبه کند و یا اینکه بتواند با تخفیف ۵۰ درصدی نسبت به ارزشگذاری در جذب سرمایه بعدی، سهامدار گردد. این مدل قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها از جمله قراردادها برای سرمایه‌گذاری نسبت به کسب و کارهایی که ساخت یک محصول سخت افزاری هست قابل استفاده می‌باشد. با این کار هم نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذار از سود برآورده شده و هم سهام به کارآفرین بر می‌گردد. البته لازم به ذکر است که سرمایه‌گذار تمام سهام را بر نمی‌گرداند و فرضا نصف سهام را مسترد می‌کند و این حق را برای خود متصور است که پس از واگذار کردن نصف سهام تصمیم‌گیری نماید که آیا با همان شکل رویالتی سهام را واگذار کند یا اینکه کارآفرین سهام را در مالکیت خویش نگه دارد. به طور مثال سرمایه گذار ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده و ۲۰ درصد سهام را گرفته و ۱۰ درصد سهام را به کارآفرین بر می‌گرداند و پس از مدتی (که معمولا صرف آماده کردن نسخه نهایی محصول برای فروش می‌شود)، ماهیانه ۱۰ درصد از فروش را برداشته و در ازای آن سهام را با قیمتی که با نرخ فرضا ۶۰ درصد سالانه نسبت به قیمت اولیه به کسب و کار حساب میشود به کارآفرین مسترد می‌گردد.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات