مقطع کارشناسی ارشد جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد

مقطع کارشناسی ارشد جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد

به این مناسب خدمت جناب آقای دکتر مالک مدیر دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس رسیدیم تا بیشتر با چگونگی راه اندازی این دوره آموزشی، دیدگاه‌های ایشان در این رابطه و برنامه‌های آتی این دپارتمان مهندسی آشنا شویم. به این منظور ایشان از تمامی متخصصان بزرگواری که تجربیات خاصی در زمینه‌های گوناگون جوشکاری و بازرسی فنی داشته و تمایل به اشتراک گذاری آن دارند، دعوت نمودند تا از طریق راه‌های ارتباطی ذیل با دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس و شخص ایشان تماس حاصل فرمایند تا هماهنگی‌های لازم جهت امکان استفاده از تجربیات صنعتگران فراهم گردد: لذا پایگاه ولدیکا نیز به این وسیله از تمامی متخصصان شاغل در صنایع گوناگون دعوت می‌نماید تا به منظور آشنا نمودن هرچه بیشتر دانشجویان گرامی که مدیران و سکان داران فردای شرکت‌های صنعتی و اقتصاد این مرز و بوم هستند، از طریق راه‌های ارتباطی فوق و یا روش‌های تماس با پایگاه ولدیکا در این زمینه اطلاع رسانی فرمایند تا هماهنگی‌های لازم به منظور استفاده دانشجویان از تجربیات ایشان در قالب برگزاری سخنرانی‌های تخصصی فراهم شود:

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

منبع بلاگ

ولدیکا

ولدیکا

مرجع صنعت اتصال

نظرات