نمونه قرارداد مدیریت ساختمان حاوی چه نکات مهمی است؟

نمونه قرارداد مدیریت ساختمان حاوی چه نکات مهمی است؟

قرارداد مدیر ساختمان ، قراردادی است که مورد استفاده ساکنین ساحتمان‌های مسکونی و تجاری قرار می‌گیرد. رشد جمعیت و به همان نسبت، علاقه به شهرنشینی موجب شده است که جمعیت شهرها رو به افزایش باشد. البته وجود موقعیت‌های شغلی، تحصیلی و... را نیز نمی‌توانیم نادیده بگیریم. جمعیتی که دغدغه‌مند در شهرها حضور دارند برای سکونت یا مکانی برای کسب و کارشان نیازمند فضای کاری یا مسکونی هستند. این نیاز موجب به وجود آمدن ساختمان‌های بزرگ مسکونی و تجاری شده است. ساختمان‌ها تا حدودی زیادی دغدغه‌های فضای کاری و مسکونی را برطرف می‌کنند.

یکی دیگر از خدماتی که ساختمان‌ها و مجتمع‌ها ارائه کرده‌اند، موضوع کاهش هزینه‌ها است. استفاده از واحدهای ساختمانی در مجتمع‌ها هزینه کمتری از واحدهای ویلایی و مجزا دارد. مجتمع‌های مسکونی و تجاری و ساحتمان‌های بزرگ بدون شک نقش تاثیر گذاری در زندگی شهری دارند. اما هر موضوعی زوایای مثبت و منفی دارد که ساختمان‌ها هم از این مساله مستثنی نیستند. از مواردی که می‌تواند در ساختمان‌ها ایجاد مشکل کند، بحث مدیریت و رسیدگی به امور ساختمان یا مجتمع است.

دور هم جمع شدن افراد با سلیقه‌ها و سبک زندگی‌ مختلف، نیازمند رعایت قوانین خاصی است که حقوق هر عضو ساختمان را تامین کند و موجب سلب آسایش و مشکلاتی از این قبیل نباشد. همچنین ساختمان یا مجتمع مسکونی شرایط خاصی دارد که باید به آن رسیدگی شود. در مجموع وجود شخصی به عنوان مدیر ساختمان بسیار واجب و ضروری است. برای به خدمت گرفتن این شخص و دادن مسئولیت به او، قرارداد مدیر ساختمان یا نمونه قرارداد مدیریت مجتمع مسکونی گزینه مناسبی است.

مدیر ساختمان کیست؟

در متن قرارداد مدیریت ساختمان مسکونی ، مدیر ساختمان یکی از طرفین قرارداد است. شخصی است که می‌پذیرد مدیریت و رسیدگی به امور ساختمان را به عهده بگیرد. با رشد شهرنشینی شاهد بسیاری از آپارتمان‌ها، ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری هستیم که دارای مالکان متعدد است. به این شکل که هر واحد یک مالک دارد. وجود این تعداد مالک و حق تصرف و کاربری ملک که مختص به مالکان است، می‌تواند موجب هرج و مرج شود. اما براین اساس، قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمان‌ها تصویب شده است. قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید در آپارتمان‌ها و مجتمع‌هایی که تعدادی مالک وجود دارد، نیاز به رعایت قوانین است. از طرف دیگر، شخصی باید روی اجرای درست قوانین، نظارت داشته باشد.

قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید باید با رای همه اعضا و مالکان مجتمع، نماینده‌ای تعیین شود. این نماینده همان مدیر ساختمان خواهد بود. نکته مهم در این زمینه این است که اگر مالک‌های ساختمان بیشتر از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی تحت عنوان مجمع عمومی برای اداره ساختمان انتخاب شود. مدیر ساختمان شخصی است که به اداره ساختمان می‌پردازد. مدیر ساختمان دریافت و پرداخت هزینه‌ها را رسیدگی می‌کند. کارهای لازم برای بیمه آتش سوزی ساختمان را انجام می‌دهد. سهم هر مالک از هزینه‌ها توسط مدیر ساختمان محاسبه می‌شود. حتی مدیر ساختمان می‌تواند تصمیم بگیرد که به مالک‌های بدهکار، خدمات ارائه نشود. مدیر ساختمان باید به این موارد و موارد بسیار دیگری رسیدگی کند.

انتخاب مدیر در نمونه قرارداد مدیریت ساختمان

پیش از نوشتن قرارداد مدیر ساختمان ، لازم است که شخصی موجه به عنوان مدیر ساختمان انتخاب شود. انتخاب مدیر ساختمان، به دو صورت امکان پذیر است. مدیر ساختمان را مالکین ساختمان انتخاب می‌کنند. در حالت اول، مالکان می‌توانند با گفت و گو توافق کنند که چه کسی به عنوان مدیر ساختمان انتخاب شود و با او نمونه قرارداد مدیر ساختمان مسکونی امضا کنند. اگر با گفت و گو به توافق نرسیدند، انتخاب مدیر ساختمان برای نمونه قرارداد با مدیر ساختمان براساس رای گیری مشخص خواهد شد. رای گیری میان مالکان انجام می‌شود. کاندیدی که دارای نصف بیشتر رای مالکان باشد، به عنوان مدیر ساختمان انتخاب می‌شود و در متن قرارداد مدیریت ساختمان مسکونی اطلاعات و مشخصات او نوشته می‌شود.

برای انتخاب و رای گیری مدیر ساختمان، لازم است که تمامی اهالی مجتمع مسکونی و آپارتمان‌ها در زمان رای گیری برای مدیر ساختمان حضور داشته باشند. اگر شرایطی باعث شود که همه مالکان حضور نداشته باشند، در نهایت باید حداقل 3 مالک، مدیر را انتخاب کنند. مالکان یا به عبارت بهتر مجمع عمومی مالکین، حداقل سالی یک بار دور هم جمع می‌شوند و در همان جلسه، مدیر یا مدیران را انتخاب می‌کنند. مدیر ساختمان می‌تواند از مالکان آپارتمان یا مجتمع مسکونی باشد یا می‌تواند شخصی خارجی باشد. حضور مالکین زمانی موجه و تاثیر گذار است که حداقل نصف بیشتر آنان حضور داشته باشند. در نمونه قرارداد مدیر مجتمع مسکونی ، یک نماینده از طرف سایر مالکان قرارداد را امضا می‌کند و مدیر تعیین شده به عنوان طرف دیگر، زیر تمام صفحات فرم قرارداد مدیریت مجتمع مسکونی را امضا خواهد کرد.

منبع : نمونه قرارداد مدیریت ساختمان حاوی چه نکات مهمی است؟

    منبع بلاگ

    نظرات