حشر‌ه‌کش دیازینون
   
   حشر‌ه‌کش دیازینون
   
   حشر‌ه‌کش دیازینون

حشر‌ه‌کش دیازینون حشر‌ه‌کش دیازینون حشر‌ه‌کش دیازینون

دیازینون حشره‌کش تماسی، گوارشی و تنفسی است که تا حدی خاصیت سیستمیک و نفوذی دارد و اثر ضربه ای شدید و همچنین دوره محافظتی متوسط (۱۵-۷ روز) می‌باشد. ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ادامه مطلب دیازینون حشره‌کش تماسی، گوارشی و تنفسی است که تا حدی خاصیت سیستمیک و نفوذی دارد و اثر ضربه ای شدید و همچنین دوره محافظتی متوسط (۱۵-۷ روز) می‌باشد. دیازینون حشره‌کش تماسی، گوارشی و تنفسی است که تا حدی خاصیت سیستمیک و نفوذی دارد و اثر ضربه ای شدید و همچنین دوره محافظتی متوسط (۱۵-۷ روز) می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات