عوامل فرهنگی حامی ارزش آفرینی!

عوامل فرهنگی حامی ارزش آفرینی!

شما با ایجاد یک فرهنگ سازمانی که عملا مانند یک مکانیزم عمل کند و برای استفاده‌ی هر کاربری با سلایق متفاوت بتواند محصول مورد نیازش را با کمترین تغییر تولید کند، برای خلق چنین قدرتی باید در ابتدا می‌باشد، فرهنگ هوآوی صرفا خود شرکت است، نه فاکتوری‌های سیاسی یا هر چیز دیگر. فرهنگ شرکتی ما براساس خدمات است زیرا تنها خدمات است که می‌تواند بازده تجاری تولید نماید. تفکر و فرهنگ در مدیریت یک شرکت اهمیت بسیار زیادی دارند، فرهنگی که یک شرکت ایجاد می‌کند، در ارکان آن منعکس شده است. برای مثال، یکی از ارکان شرکت ما این است که این ارکان باید در سطح شرکتی تصمیم‌گیری شده و در کاربری به اثبات برسند. مهمترین مساله برای یک مدیر شرکت ایجاد و مدیریت فرهنگ شرکتی است. با این حال، اگر آن‌ها فقط به دنبال نیاز‌های مادی باشند، بر سر موضوعات جزئی مشاجره پیدا کرده و تمایلی به همکاری با یکدیگر نداشته و دیگر بلند پروازی و آرزویی نخواهند داشت. نقش فرهنگ، کمک به افراد برای حرکت در ورای نیازهای مادی اصلی خود،

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

  منبع بلاگ

  همبودگاه

  همبودگاه

  همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

   نظرات