سطح توانگری شرکت های بیمه

سطح توانگری شرکت های بیمه

یکی از شاخص‌های مهم در تصمیم گیری خرید بیمه نامه از شرکت‌های بیمه‌ای مختلف است. با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توانگری مالی شرکت بیمه تعاون درسطح یک که بالاترین سطح توانگری محسوب می‌شود، قرارگرفت. قرار می‌گیرند وضعیت مطلوبی دارند این شرکت‌ها از ابتدای فعالیت خود به گونه‌ای عمل کرده‌اند که توانایی کاملی در ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران وصاحبان حقوقی را داشته‌اند. قرار می‌گیرند، موظفند برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده و تمهیدات لازم جهت ارتقا سطح توانگری خود را ارائه نمایند. نسبت توانگری مالی سطح چهار بیش از۱۰درصد و کمتر از۵۰درصد است. نسبت توانگری مالی سطح پنج کمتر از۱۰درصد است. یکی از انواع این بیمه نامه‌های کوتاه مدت بیمه بدنه خودرو مبتنی برزمان است. نکته حائز اهمیت خرید این بیمه نامه به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری است. برای دانلود این بیمه نامه

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات