جناب آقای دکتر امیدوار در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه مهندسی جوشکار...

جناب آقای دکتر امیدوار در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود در زمینه مهندسی جوشکار...

جناب آقای دکتر امیدوار از با سابقه‌ترین استادان دانشگاه در زمینه جوشکاری و لحیم کاری هستند.

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

منبع بلاگ

ولدیکا

ولدیکا

مرجع صنعت اتصال

نظرات