بیمه ازدواج و جهیزیه | پوشش ها و حق بیمه، بیمه ازدواج و جهیزیه

بیمه ازدواج و جهیزیه | پوشش ها و حق بیمه، بیمه ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه‌ی دیگری که جوانان میتوانند از آن استفاده کنند اما بسیاری از افراد از وجود این پوشش اطلاعی ندارند، بیمه ازدواج و جهیزیه می‌باشد. این بیمه پوشش‌های متنوعی ارائه می‌دهد و برای مواردی که در زیر به ترتیب اولویت آورده شده است درصدی از هزینه‌های را پرداخت می‌کند: کمک هزینه حق مشاوره قبل ازدواج کمک هزینه عقد و عروسی کمک هزینه لغو مراسم عقد و عروسی هماهنگ شده به علت حوادث کمک هزینه پرداخت مهریه دریافت کمک هزینه مشاوره ازدواج بعد از سن ۱۵ سالگی امکان پذیر می‌باشد پوشش‌های بیمه ازدواج و جهیزیه کمک هزینه‌های لغو مراسم عقد و عروسی در چه صورتی پرداخت می‌شود؟ کمک هزینه لغو مراسم عقد و عروسی در صورت وقوع اتفاقات زیر و با ارائه مدرک پرداخت می‌شود: بیمه تعاون در حال حاضر بیمه‌ی ازدواج ارائه می‌دهد و علاوه بر ازدواج، جهیزیه را نیز پوشش می‌دهد. بعد از مشاوره ازدواج و تصمیم زوجین به ازدواج، کمک هزینه ازدواج و جهیزیه و مسکن حداکثر تا سقف ۸۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه به زوجین پرداخت می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات