نرخ در هزار بیمه چیست؟ – نحوه محاسبه دستی حق بیمه و تعهدات بیمه

نرخ در هزار بیمه، فاکتوری است که در ارزش مورد بیمه ضرب شده و حق بیمه را تولید می‌کند. شاید برای شما پیش آمده باشد که از دو شرکت بیمه‌ی مختلف به طور مثال آسیا و ایران تقاضای نرخ کرده باشید و با قیمت‌های متفاوت رو به رو شوید، اما آیا باید همیشه ارزان‌ترین بیمه را خرید؟ جواب قطعا خیر است چون اگر نرخ در هزار بیمه آسیا از بیمه ایران کمتر باشد اما بیمه‌ی ایران ارزش مورد بیمه‌ی کمتری برای شما در نظر گرفته باشد، حق بیمه‌ای که از شما درخواست میکند کمتر است و همچنین تعهدات بیمه‌ای کمتری در قبال شما دارد. برآورد و بیمه‌ی ایران خانه‌ی شما را ۴۵۰ میلیون با نرخ در هزار ۰. (ارزش برآورد شده‌ی خانه‌ی شما * نرخ) / ۱۰۰۰ +مالیات بر ارزش افزوده = حق بیمه‌ی شما (ارزش برآورد شده‌ی خانه‌ی شما توسط بیمه آسیا- ۵۰۰ میلیون تومان * ۰. (ارزش برآورد شده‌ی خانه‌ی شما تویط بیمه ایران- ۴۵۰ میلیون تومان * ۰. ۲۹ / ۱۰۰۰) + مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد = ۱۴۲، ۲۴۵ تومان

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات