مقرری بیمه بیکاری – بیمه بیکاری چیست و چه کسانی را شامل می شود؟

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ایست که به صورت غیر ارادی و یا در اثر حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و … بیکار شده است و این افراد می‌توانند در صورت داشتن شرایط زیر مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. درصورتی که بیمه شده شرایط زیر را داشته باشد میتواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کند: بیمه شده بیکار باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، بیکار شدن خود را به واحد کار اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به شغل جدید اعلام کند. اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده بیمه شدگانی که در اثر حوادث غیرمترقبه بیکار شده‌اند نیازی به ۶ ماه سابقه بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار دچار حادثه و بیکار شده باشند میتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند. مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان مجرد تا ۳۶ ماه و برای بیمه شدگان متاهل تا حداکثر ۵۰ ماه می‌باشد. نحوه محاسبه بیمه بیکاری برای بیمه شدگان مجرد و بیمه شدگان متاهل مدت زمان دریافت بیمه بیکاری جز سابقه بیمه فرد بیمه شده حساب می‌شود مدت زمان در نظر گرفته شده برای پرداخت بیمه بیکاری به اتمام برسد اگر فردی بیمه بیکاری دریافت کند ولی مشغول به کار شود باید بیمه بیکاری دریافت شده را به تامین اجتماعی برگرداند

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات