مغز خود را با راهکارهایی آسان قوی کنید

مغز خود را با راهکارهایی آسان قوی کنید

این نوع رفتار ممکن است شیوه فرد برای رسیدن به آنچه که به آن نیاز دارد باشد. درک اینکه چه چیزی باعث چنین رفتاری در فرد می‌شود می‌تواند به شما برای یافتن راه حل کمک کند. در این شرایط احتمال دارد که کمتر قادر به فهمیدن نیازهای خود باشند و نسبت به نیازهایشان آگاهی پایین‌تری داشته باشند. ممکن است چیزی در محیط باشد که برای فرد مبتلا به دمانس به نظر آزار دهنده بیاید. این امر موجب می‌شود که فرد مبتلا به دمانس به شیوه‌ای پرخاشگرانه نسبت به این حالات پاسخ دهد. او ممکن است احساس کند که حق و حقوقش مورد احترام دیگران نیست و یا حتی نادیده گرفته می‌شود. بدین معنا که اگر آنها بر این باورند که باید خودشان فرزندان را از مدرسه به خانه بیاورند، در صورتی که دیگران از انجام این کار جلوگیری کنند، احساس بدی به آنها دست می‌دهد و ممکن است پرخاش کنند. در این سه قسمت دلایل احتمالی برای بروز پرخاشگری در افراد مبتلا به دمانس بررسی شد.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

منبع بلاگ

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

    نظرات