رویداد Cog-Talk در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در کلینیک مغز و شناخت برگزار شد

رویداد Cog-Talk در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در کلینیک مغز و شناخت برگزار شد

امیر جاوید با موضوع Embodied Cognition امیر جاوید با موضوع Embodied Cognition سرینا احتشام زاده با عنوان The Emotional Brain در ادامه با پایان یافتن سخنرانی‌ها، رویداد Cog-Talk وارد مرحله داوری اولیه شد که در آن هیئت داوران، ۵ نفر از سخنرانان را برای ورود به فینال Cog-Talk، بر اساس معیارهای علمی و استانداردهای معتبر ارائه، انتخاب کردند تا از پنج نفری که به فینال راه پیدا کردند، یک نفر با رای حاضرین در رویداد Cog-Talk، به عنوان اولین برنده این رویداد انتخاب شود. در ادامه با پایان یافتن سخنرانی‌ها، رویداد Cog-Talk وارد مرحله داوری اولیه شد که در آن هیئت داوران، ۵ نفر از سخنرانان را برای ورود به فینال Cog-Talk، بر اساس معیارهای علمی و استانداردهای معتبر ارائه، انتخاب کردند تا از پنج نفری که به فینال راه پیدا کردند، یک نفر با رای حاضرین در رویداد Cog-Talk، به عنوان اولین برنده این رویداد انتخاب شود. در پایان بعد از رقابتی صمیمانه و البته هیجان انگیز، سرکار خانم مونا شریفی با رای حاضرین به عنوان برنده اولین جلسه از رویداد Cog-Talk انتخاب و هدیه‌ای از جانب حامیان مالی این رویداد به ایشان اعطا شد. در پایان بعد از رقابتی صمیمانه و البته هیجان انگیز، سرکار خانم مونا شریفی با رای حاضرین به عنوان برنده اولین جلسه از رویداد Cog-Talk انتخاب و هدیه‌ای از جانب حامیان مالی این رویداد به ایشان اعطا شد.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

منبع بلاگ

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

    نظرات