چالش توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی کودکان با اختلالات رشدی تا ۲۶ تیر ماه تمدید شد!

چالش توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی کودکان با اختلالات رشدی تا ۲۶ تیر ماه تمدید شد!

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات