راهنمای کانال کشی کولر در ساختمان

راهنمای کانال کشی کولر در ساختمان

کانال‌ها به صورت توکار در ساختمان نصب می‌شوند و در ظاهر تنها دریچه‌های کولر آبی دیده می‌شود. کانال کشی و نصب دریچه کولر سیستم نصب کانال کولر از ضروری‌ترین موارد در هر ساختمان است. کانال کولر محفظه‌ای برای عبور هوا به داخل ساختمان است. برای ساخت و کانال کشی کولر از مواد اولیه متفاوتی استفاده می‌شود. رایج‌ترین متریال برای نصب کانال کولر آبی ورق گالوانیزه و یا آلومینیومی است. قیمت نصب کانال کولر یکبار پرداخته می‌شود ولی تا زمانی که ساختمان پا بر جاست این کانال‌ها هم قابل استفاده هستند. مراحل نصب کانال کولر به این ترتیب است. هر جایی که لازم است تا دریچه کولر نصب شود می‌بایست انشعاب کانال کولر هم وجود داشته باشد. برای اینکه باد خنک به داخل ساختمان منتقل شود لازم است تا عایق کاری مانال کولر به درستی انجام شود. در صورت عدم عایق کاری در اتصال کانال‌ها به یکدیگر، زانویی‌ها، محل نصب دریچه‌ها و … میزان خنکی باد کولر کم خواهد شد. کانال کولر باید متناسب با سرعت باد تنظیم شود. هر چه فشار و سرعت باد بیشتر باشد، عایق کاری کانال کشی حساس‌تر می‌شود. خدمات کانال کشی کولر و نصب دریچه هوم سرویز

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

منبع بلاگ

هوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

    نظرات