شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت‌ مدیران در این شرکت

شرکت با مسئولیت محدود از پر طرفدارترین و متداول‌ترین شرکت‌های بازرگانی می‌باشد و عمدتا بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می‌گردد. شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند. در این شرکت، حداقل سرمایه‌ای همچو شرکت نسبی و تضامنی وجود نداشته و همچنین به موجب ماده ۱۰۲ قانون تجارت، سهم الشرکه را می‌توان با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز دارند به غیر منتقل نمود و توافق مذکور جهت انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا ضرورری نیست. رکن اداره کننده در شرکت با مسئولیت محدود رکن اداره کننده در شرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده ۱۰۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد. انتخاب رکن اداره کننده در شرکت با مسیولیت محدود بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت به نحو ذیل می‌باشد: همچنین مدیران، تمام اختیارات برای اداره شرکت را داشته مگر انکه در اساسنامه محدود شوند. الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه‌ی نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه‌ی غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. ، قانون تجارت در ماده ۱۱۵ مقرر داشته است که: مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد ثبت شرکت اظهار کرده باشند و یا با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی بین شرکا تقسیم کنند، مجرم و کلاهبردار شناخته شده و به مجازاتی که برای کلاهبرداری در قانون جزا پیش بینی شده است محکوم می‌شوند. مدیرانی که بر اثر بی مبالاتی، سهل انگاری و بی توجهی موجب ضرر و زیان شرکت گردیده‌اند فقط مسئولیت مدنی متوجه آن‌ها است و ملزم به جبران خسارات وارده می‌شوند. در حقیقت، قانون تجارت، در ارتباط با مسئولیت مدنی مدیران، قاعده خاصی پیش بینی نکرده است لکن براساس قواعد عام، مدیران مسئول اقدامات خلاف خود، ناشی از رعایت نکردن مقررات قانونی، اساسنامه و یا مدیریت شرکت خواهند بود. از آنجایی که ثبا شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکت‌ها پرطرفدار در حقوق کسب‌وکارها می‌باشد

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات