میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ و حق بیمه آن

طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی: حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. اگر نیاز به راهنمایی در خصوص میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ و حق بیمه داشتید مبنای پرداخت مشمولین این گروه در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۷ از رقم روزانه‌ ۳۷۰,۴۲۳ ریال بیشتر بوده، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۳ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۸۷. با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار، مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به این صورت می‌باشد: جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه‌های ۳۱ روزه: ۱۸۵۷۴۴۳۷ ریال جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه‌های ۳۰ روزه: ۱۸۰۶۸۸۱۰ ریال مبحث میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹، بحث عیدی و پاداش را هم در برمی‌گیرد. کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند. طبق ماده واحده قانونی که در بالا گفتیم حداقل عیدی سال ۹۹ برابر با: ۵۰۵٫۶۲۷ * ۶۰ = ۳۰٫۳۳۷٫۶۲۰ ریال حداقل عیدی سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۲ تومان است. طبق فرمول بالا، حداکثر عیدی سال ۹۹ برابر است با: ۵۰۵٫۶۲۷ * ۹۰ = ۴۵٫۵۰۶٫۴۳۰ ریال حداکثر عیدی سال ۹۹ مبلغ ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۳ تومان است. ، سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۳۳ میلیون تومان اعلام شد. همچنین نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا ۱. میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ بر این اساس در سال ۹۹، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی، تا ۱. درمورد میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ و حق بیمه آن نیاز به راهنمایی دارید؟ درمورد میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ و حق بیمه آن نیاز به راهنمایی دارید؟ در این مطلب سعی کردیم میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹ و حق بیمه آن را بررسی کنیم.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات