لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در طراحی بازی

لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در طراحی بازی

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات