تبلیغات اپلیکیشن ؛ گزارش متریکس از بازار ایران ۹۸

تبلیغات اپلیکیشن ؛ گزارش متریکس از بازار ایران ۹۸

در این مطلب به برخی از آمارهای ارائه شده در گزارش اشاره می‌شود. متن کامل گزارش ارائه شده توسط متریکس را نیز می‌توانید از انتهای این مطلب دانلود نمایید. در این مطلب برای حفاظت از اطلاعات کاربران، تمام آمارها تنها به صورت درصد و بدون ذکر نام اپلیکیشن‌ها ارائه شده است. در تصویر زیر نیز به برخی از آمارهای مربوط به متریکس که در این تحلیل به کار گرفته شده‌اند، اشاره شده است: آمارهای ارائه شده در گزارش متریکس در گزارش تحلیلی متریکس در مورد تبلیغات اپلیکیشن و اپلیکیشن مارکتینگ در ایران، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است: به طور مثال در شکل زیر آمار ارائه شده برای توزیع کاربران اپلیکیشن‌ها به تفکیک مدل‌های پر استفاده تلفن همراه را مشاهده می‌فرمایید: برای دریافت متن کامل این گزارش و سایر آمارهای ارائه شده توسط متریکس، از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

متن کامل نوشته در سایت اینووین

منبع بلاگ

اینووین

اینووین

شبکه تخصصی کسب‌و‌کار در شبکه تخصصی کسب‌و‌کار اینووین کارآفرینان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و ... می‌توانند با ایجاد پروفایل و عضویت در گروه‌های کاری

نظرات