چگونه می‌توانم از محرمانگی اطلاعات در محیط کاری استفاده کنم؟

در این راستا اولین اقدام ضروری ایجاد تعهد و التزام برای کارمندان جهت حفظ اطلاعات محرمانه کاری است قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری که به تعبیر دیگر NDA که مخفف NONDISCLOSURE AGREEMENT با این توضیح می‌توان ویژگی‌های فوق را برای تمامی اطلاعات مهم مربوط به محیط‌های کاری تعمیم داد و بیان داشت که اطلاعات محرمانه عبارت است از اطلاعاتی که ضمن آنکه ارزش حیاتی اعم از اقتصادی، فنی و … برای کسب‌وکار مربوطه دارد، در دسترس عموم نبوده و اقدامات احتیاطی جهت حفاظت و عدم افشای آن صورت گرفته است. از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر محافظت از محرمانگی اطلاعات در محیط کاری انجام دهید این است که قرارداد محرمانگی اطلاعات را هنگام استخدام نیروهای خود داشته باشید. تنظیم قرارداد عدم افشاء اطلاعات یا محرمانگی در محیط کاری قرارداد عدم افشا و محرمانگی اطلاعات با کارمند منعقد شده و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از افشای اطلاعات کسب و کار را انجام شود. در خلال این مذاکرات نیز با توجه به نوع کار احتمال انکه ارایه اطلاعات محرمانه به کارمند صورت گیرد وجود دارد. این قراداد نیز همانند قرارداد محرمانگی یا عدم افشاء ممکن است به صورت یکجانبه یا دوجانبه منعقد شود. در چنین قراردادی باید طرفین قرارداد، واژگان قراردادی، تعهدات طرفین و ضمانت اجرای نقض قرارداد و عدم ایفای تعهدات، دوره زمانی در قرارداد محرمانگی و سایر موضوعات متفرقه که می‌تواند دارای طیف وسیعی از شروط قراردادی باشد که عبارت است از شروطی که شاید مستقیما مربوط به موضوع قرارداد نمی‌باشند مانند قانون حاکم بر قرارداد، داوری، در صورت وجود اختلاف پرداخت حق الوکاله وکیل، نسخ قرارداد و غیره مورد توجه قرار گیرد اگر طرف دیگر به برند و یا شهرت شما آسیب زد، می‌­توانید به سرعت قرارداد را خاتمه دهید؟ اگر در یک موضوع خاص که جزء اطلاعات محرمانه شما محسوب می­‌شود از کسب و کارتان محافظت می­‌شود؟ آیا در دیگر موضوعات هم چنین محافظتی وجود دارد؟ تمام این سوال‌ها را باید هنگام بررسی راهکار برای محافظت از امحرمانگی اطلاعات در محیط کاری درنظر بگیرید.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات