بررسی و معرفی قرارداد وام قابل تبدیل به سهام در استارتاپ

در واقع وام اعطایی در قالب یک قرارداد وام قابل تبدیل به سهام منعقد می‌شود؛ بدین معنا که پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت مبلغ وام، آن بخش از مبلغ واحد که حداکثر میزان ارزش گذاری آن لحاظ می‌گردد، به سهام ممتازه استارتاپ تبدیل می‌گردد و وام دهنده خود را با امتیازاتی از قبیل سود سالانه وام اعطایی، درصد تخفیف اعطای سهام، و تخفیف در خرید سهام جدید بعنوان یک سهامدار استارتاپ در نظر می‌گیرد. تحقق مبلغ پرداختی قابل تبدیل به سهام، بستگی به موفقیت استارتاپ دارد به نحوی که اگر استارتاپ در بازه زمانی مشخص شده (سررسید وام) موفق به پیشبرد اهداف خویش نشود و فعالیت خویش منجر به سود دهی و افزایش سهام کسب و کار نشود، ملزم است اصل و فرع مبلغ وام را در زمان سررسید مطالبه وجه به سرمایه گذار پرداخت کند، در مقابل در صورت موفقیت استارتاپ به منظور تحکیم و افزایش ارزش سهام خویش، اقدام به ارزش گذاری مبلغ وام در زمان سررسید مطالبه وام می‌کند و به ازای آن، سهام (عادی یا ممتازه) با شرایط ویژه‌ای به سرمایه گذار پرداخت می‌کند. الف- تاریخ سررسید: در این تاریخ استارتاپ ملزم است مبلغ وام اعطایی را در صورت عدم افزایش سرمایه یا پیشبرد اهداف کسب و کار در حساب سرمایه گذار کارسازی نماید یا در صورت تحقق اهداف کسب و کار و افزایش سرمایه، نسبت به تبدیل مبلغ وام بهمراه سود آن به سهام ممتازه شرکت اقدام نماید. ت- تخفیف در تبدیل: سرمایه گذاری بر روی یک کسب و کار تازه تاسیس خود متحمل ریسک بزرگی است و به منظور ترغیب سرمایه گذاران، استارتاپ ملزم است امتیازاتی در قالب تخفیفات مالی به وام دهنده اعطاء نماید.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات