قرارداد مشارکت انتفاعی چیست؟ و چه ویژگی‌هایی دارد؟

آنچه در یک همکاری تجاری در قالب حقوقی این قرارداد میان دو یا چند نفر حائز اهمیت است همکاری فعالانه و سهیم شدن در تمامی اجزای فعالیت مورد نظر است قرارداد مشارکت انتفاعی اشاره به آن دسته از مشارکت‌ها و همکاری‌هایی دارد که با تمرکز بر موضوعی ویژه و در چارچوب‌هایی حقوقی در یک زمان، ایجاد می‌شوند امروزه مشارکت انتفاعی قالبی حقوقی را ایجاد کرده که با استفاده از آن می‌توان شاهد تشکیل مشارکتی بود که در آن بسیاری از اهداف گوناگون مالی، تجاری و فنی دنبال می‌شود در واقع در این نوع از مشارکت خطرهای احتمالی فعالیت‌ها و مدیریت آن میان طرفین تقسیم می‌شود بدین ترتیب یک مشارکت انتفاعی بر پایه قراردادی مرتبط با موضوعی معین و خاص ایجاد می‌شود که شاخصه مهم آن در نظر داشتن و در آمیختن کنترل و مدیریت مشترک بر چگونگی انجام امور، خطرهای احتمالی و موجود و سهیم شدن در سود و ضررهای قرارداد تا پایان مدت آن خواهد بود در واقع این قرارداد در بردارنده نوعی از مشارکت و همکاری است که می‌بایست طرفین انجام فعالیت‌های مورد نظر را که خاص و معین هستند به گونه‌ای اشتراکی بر عهده بگیرند و تماما در آنچه که سود و زیان این همکاری هست سهیم شوند در مشارکت انتفاعی، طرفین باید اموال، دانش، پول و یا هنر خود را به طور مشترک به کار بگیرند تا به دنبال آن اشتراک در منافع، حق نظارت و مدیریت برابر در امور شرکت ایجاد شود مشارکت انتفاعی بر پایه و اساس یک قرارداد ایجاد می‌گردد اصولا مشارکت انتفاعی در هر دو قالب شرکتی یا قراردادی خود نیازمند یک قرارداد است مشارکت انتفاعی به طور ویژه با تمرکز بر انجام و پوشش موضوع و فعالیتی خاص ایجاد می‌شود که این تعیین زمینه فعالیتی باید همراه با مشخص نمودن مسائل اقتصادی و جغرافیایی حوزه فعالیت باشد در مشارکت انتفاعی شراکت بسیار اهمیت دارد در واقع طرفین در تمامی اجزا فعالیت مورد نظرشان درگیر و سهیم هستند و نسبت در جوینت ونچر بی معنا است جوینت ونچر بر اساس و متکی بر قرارداد است و روابط طرفین تحت این قالب شکل می‌گیرد مشارکت انتفاعی می‌تواند تحت قالب‌های حقوقی خاصی ایجاد شود که این قالب‌ها با توجه به محل تشکیل متفاوت هستند قالب هایی حقوقی مانند مشارکت، شرکت تجاری یا قراردادی بر پایه قوانین محل ایجادشان با ارائه طیف گسترده‌ای از راهبردهایی برای کاهش دارایی‌های غیرضروری و ایجاد تحولی عظیم در نوآوری مرتبط به محصولات، افزایش دسترسی به بازارهای متنوع در زمانی کوتاه‌تر بسیار پر کاربرد است در مورد قرارداد مشارکت انتفاعی نیاز به راهنمایی دارید؟ در مورد قرارداد مشارکت انتفاعی نیاز به راهنمایی دارید؟ مشارکت انتفاعی در واقع نوعی از قرارداد‌های پر کاربرد است که با ویژگی‌های خاص خود از جمله امکان مدیریت و کنترل اداره امور توسط هر یک از شرکا، کمک به رشد و رونق روند توسعه اقتصادی، نوآوری در ایجاد محصول، جذب و استفاده از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی به نظر می‌رسد ایجاد این قرارداد می‌تواند نقش موثر و به سزایی در پیشرفت و رشد اقتصادی روند کاری شما داشته باشد

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات