ورود و خروج شریک از قرارداد مشارکت مدنی به چه صورت است؟

ورود و خروج شریک از قرارداد مشارکت شاید سوال بسیاری از افرادی باشد که قصد مشارکت دارند اما نمی‌دانند در صورتی که مایل به ادامه شراکتشان نباشند چگونه می‌توانند از آن خارج شوند؟ اما به راستی قرارداد مشارکت مدنی به چه معناست؟ این قرارداد چگونه به کمک کسب و کارهای امروزی می‌آید؟ نحوه ورود و خروج شریک از قرارداد مشارکت به چه صورت است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها مطالب پیش رو را از دست ندهید بنابراین زمانی که اشخاصی حقیقی یا حقوقی به قصد کسب منفعت و سود، سرمایه خود را در برای انجام فعالیت‌های گوناگون در زمینه‌های خدماتی، تولیدی، بازرگانی در اختیار دیگری قرار می‌دهند از قرارداد مشارکت مدنی استفاده‌ می‌کنند در این نوع از قرارداد مشارکت مدنی، به منظور ایجاد و یا توسعه فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، تولیدی خود افراد می‌توانند با بانک مشارکت داشته باشند در این قرارداد مواردی مانند موضوع مشارکت، میزان سرمایه لازم، اطلاعات مربوط به هویت، مدت مشارکت باید در اختیار بانک گذاشته شود قابل توجه است که سود به دست آمده از این شراکت میان بانک و شریک تقسیم می‌شود در واقع یک نفر که سرمایه در اختیار اوست و دیگری که به مدیریت شرکت مشغول می‌شود طرفینی هستند که در این نوع از قرارداد مشارکت مدنی حضور دارند نحوه ورود به قراردادهای مشارکت مدنی در این مورد شرکا باید تصمیم بگیرند و در مورد چگونگی و نحوه حضور شریک جدید در نمونه قرارداد مشارکت این موضوع را پیش بینی کنند فسخ عمل حقوقی یک طرفه‌ای است که توسط یکی از طرفین انجام می‌شود در واقع ذات انعقاد و ایجاد یک توافق یا قرارداد آن است که طرفین در مدت وجود آن قرارداد به آن متعهد و پایبند باشند بنابراین نمی‌توانند قرارداد را فسخ کنند مگر آن که یکی از این دو حالت وجود دا‌شته با‌شد اگر برای شروع کسب‌وکاری قصد مشارکت دارید حتما قبل از امضای قرارداد مشارکت با یک مشاور حقوقی متخصص آن را بررسی و از منافع و سود خود اطمینان حاصل نمایید. تعهدات و وظایف شرکا یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در متن قرارداد شراکت آن را دربربگیرد، این تعهدات باید به نحوی باشد که شرایط تنظیم یک قرارداد را متعادل کند، یعنی شرایط یک طرفه نباشد و شراکت نامه به سمتی نرود که شریک دغدغه این را داشته باشد که سهم او تضییع شده است یا اینکه فضا برای سوءاستفاده یکی از طرفین فراهم شود. همچنین سعی کنید به موضوع مهم ورود و خروج شریک از قرارداد مشارکت با دقت هرچه بیشتر بپردازید. در واقع جمع میان سرمایه‌های مادی و معنوی و آمیخته شدن آن‌ها با هم منتهی به انعقاد این قرارداد می‌شود که امروزه بسیار مهم و پر کاربرد است و از اهمیت آن نباید غافل شد

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات