دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت چیست و به چه صورت مطرح می‌شود؟

دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت چیست و به چه صورت مطرح می‌شود؟

طرفین این قرارداد یعنی مالک و سازنده می‌شود پس برای موفقت در دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت، نکات مهمی را باید در نگارش و تنظیم قرارداد لحاظ کرد: پس پیش از پرداختن به مبحث دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت باید به این نکات در نگازش و تنطیم قرارداد دقت کرد. تعهدات مالک زمین در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ تحویل سند ملک برای انجام اقدامات قانونی؛ در این خصوص لازم است بین مالک و سرمایه‌گذار یا سازنده یک صورت‌جلسه کتبی و رسمی تنظیم شود. تعهدات مالک زمین در قرارداد مشارکت در ساخت این دو مورد است که برای طرح دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت همیشه بررسی می‌شوند. تعهدات سازنده یا مالک سرمایه در قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات سازنده یا مالک سرمایه در قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات سازنده یا مالک سرمایه در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ پس متن قرارداد را باید به صورت حرفه‌ای و حقوقی تنطیم کنید تا در زمان طرح دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت با خیالی آسوده روند دادرسی را طی کنید. دعاوی علیه سازنده مبنی بر الزام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی، دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی، دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی‌های ملک قبل از شروع عملیات ساخت و ساز، دعوای الزام به تسلیم اصل سند و تحویل ملک. برای اجتناب از دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت باید همه‌ی این موارد در قراردادی جامع و کامل قابل پیش‌گیری باشد. این قرارداد میان سازنده و مالک منعقد شده و به بهبود روابط آن‌ها و اطمینان خاطرشان از انجام به موقع تعهدات، واضح بودن تعهدات و بسیاری از موارد دیگر کمک می‌کند

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات