از ایده های نرم «در خانه ماندن» برای مقابله با کرونا حمایت میشود

از ایده های نرم «در خانه ماندن» برای مقابله با کرونا حمایت میشود

با توجه به شیوع کرونا و به منظور تسهیل دسترسی افراد در خانه و توسعه کیفی این خدمات، صندوق پژوهش و فناوری سپهر با هدف تسهیل دسترسی هموطنان در خانه و لزوم به کارگیری راهکارهای نرم برای ماندن در خانه و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، در نظر دارد تا در طرح «زیست_نو» از این صندوق با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و چند سرمایه گذار به دنبال حمایت از ایده‌های نوآوران و کارآفرینان و همچنین توسعه فعالیت‌های فرهنگ بنیان و کسب و کارهای مبتنی بر صنایع خلاق از طریق تامین مالی و سرمایه گذاری هستند. شرکت‌های دارای محصول تولید شده یا خدمات فعال می‌توانند با ارائه طرح کسب و کار خود از طریق درگاه‌های ارتباطی ایمیل

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات