از ایده های نرم «در خانه ماندن» برای مقابله با کرونا حمایت میشوداز ایده های نرم «در خانه ماندن» برای مقابله با کرونا حمایت میشود

از ایده های نرم «در خانه ماندن» برای مقابله با کرونا حمایت میشود

با توجه به شیوع کرونا و به منظور تسهیل دسترسی افراد در خانه و توسعه کیفی این خدمات، صندوق پژوهش ...

لیست کامل شتابدهنده های حوزه سلامت ایران

اما باتوجه به آنچه در صنعت سلامت رخ می‌دهد؛ این زمان برای رساندن یک کسب‌وکار تازه‌شکل‌گرفته به یک استارتاپ آماده ...

اسامی شرکت‌کنندگان اولین جشنواره نوآوری ساخت‌وساز

اولین جشنواره نوآوری ساخت‌وساز با در اولین دور این جشنواره ۶۸ تیم ازحوزه‌های: مصالح، IOT، مدیریت ساخت، بهینه‌سازی فضای داخلی ...