بازیافت نخاله های ساختمانی در دپو پسماند

بازیافت نخاله های ساختمانی در دپو پسماند

در این مقاله به بررسی مزایای بازیافت نخاله‌های ساختمانی در دپو پسماند شهری می‌پردازیم. اینکه آیا با توجه به لزوم حمل و نقل ضایعات ساختمانی تا کارخانه بازیافت و مصرف انرژی و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فرایند بازیافت، آیا می‌توان بازیافت ضایعات ساختمانی را بهتر از دپو آن در پسماند شهری دانست یا خیر. سنگدانه‌های بازیافتی ممکن است مستقیما به بازار عرضه شوند و یا برای تولید بتن یا قطعات بتنی پیش ساخته مورد استفاده قرار گیرند. تحقیقات نشان می‌دهد که مصالح حاصل از بازیافت نخاله‌های ساختمانی در دپو پسماند عمدتا کیفیت کمتری نسبت به مصالح معدنی دارند. جهت آشنایی بیشتر با موارد استفاده از مصالح بازیافتی در تولید بتن پیشنهاد می‌شود مقاله " میزان درآمدزایی این کارخانه‌ها ارتباط زیادی با قوانین مربوط به دپو ضایعات ساختمانی در محل پسماند شهری و نیاز بازار به مصالح حاصل از بازیافت دارد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات