مدل سازی کسب کارها در صنایع خلاق

مدل سازی کسب کارها در صنایع خلاق

در ابتدای این گفتگو آقای دکتر لطفی درباره مدل کسب و کار و همچنین صنایع خلاق توضیح دادند. تعریف صنایع خلاق از زبان آقای دکتر رضا لطفی ایشان صنایع خلاق را اینگونه توضیح دادند که در این صنایع اولویت بر خلاقیت است. اما در صنایع خلاق تاکیدی بر استاندارد سازی نیست. به صورت سنتی تصور بر این است که هنرمندها توانایی کسب ثروت را ندارند. اما مدل سازی و وجود بیزینس پلن‌ها در صنایع خلاق موجب استفاده از ظرفیت چپ مغز و کسب ثروت خواهد شد. ایشان برای فعالان حوزه صنایع خلاق مطالعه استراتژی اقیانوس آبی را پیشنهاد نمودند. مهمترین کار برای یک هنرمند شبکه سازی است. در پایان با توجه به گستردگی بحث و موارد زیادی که امکان صحبت درباره آن‌ها بود قول دادند تا همچنان در کنار هاوش به ادامه این گفتگو‌ها بپردازند. مدل سازی کسب کارها در صنایع خلاق

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات