کنترل آفت بید سیب زمینی
     
      کنترل آفت بید سیب زمینی
     
      کنترل آفت بید سیب زمینی

کنترل آفت بید سیب زمینی کنترل آفت بید سیب زمینی کنترل آفت بید سیب زمینی

بید سیب زمینی از مهم ترین آفات سیب زمینی در دنیا بوده و در بسیاری از مناطق معتدل و گرمسیری انتشار دارد. موطن اولیه این آفت آمریکای جنوبی است. اما با توسعه کشت سیب زمینی جمعیت آن افزایش یافته و با انتقال و جابجایی غده های سیب زمینی به دیگر مناطق و کشورها منقل شده است. ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ادامه مطلب بید سیب زمینی از مهم ترین آفات سیب زمینی در دنیا بوده و در بسیاری از مناطق معتدل و گرمسیری انتشار دارد. موطن اولیه این آفت آمریکای جنوبی است. اما با توسعه کشت سیب زمینی جمعیت آن افزایش یافته و با انتقال و جابجایی غده های سیب زمینی به دیگر مناطق و کشورها منقل شده است. بید سیب زمینی از مهم ترین آفات سیب زمینی در دنیا بوده و در بسیاری از مناطق معتدل و گرمسیری انتشار دارد. موطن اولیه این آفت آمریکای جنوبی است. اما با توسعه کشت سیب زمینی جمعیت آن افزایش یافته و با انتقال و جابجایی غده های سیب زمینی به دیگر مناطق و کشورها منقل شده است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات