کنترل علف های هرز مزرعه ذرت
     
      کنترل علف های هرز مزرعه ذرت
     
      کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

کنترل علف های هرز مزرعه ذرت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

یکی از مهم ترین عواملی که باعث ایجاد خسارت در مزارع ذرت می‌شود علف های هرز هستند که به دو دسته باریک برگ و پهن برگ تقسیم می‌شوند. علف های هرز باریک برگ مانند سوروف و قیاق، و علف های هرز پهن برگ مانند خرفه، پیچک صحرایی، تاج خرروس، علف هفت بند و خار خسک هستند. ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ادامه مطلب یکی از مهم ترین عواملی که باعث ایجاد خسارت در مزارع ذرت می‌شود علف های هرز هستند که به دو دسته باریک برگ و پهن برگ تقسیم می‌شوند. علف های هرز باریک برگ مانند سوروف و قیاق، و علف های هرز پهن برگ مانند خرفه، پیچک صحرایی، تاج خرروس، علف هفت بند و خار خسک هستند. یکی از مهم ترین عواملی که باعث ایجاد خسارت در مزارع ذرت می‌شود علف های هرز هستند که به دو دسته باریک برگ و پهن برگ تقسیم می‌شوند. علف های هرز باریک برگ مانند سوروف و قیاق، و علف های هرز پهن برگ مانند خرفه، پیچک صحرایی، تاج خرروس، علف هفت بند و خار خسک هستند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات