چمن های جمع شونده در استادیوم رئال مادرید

چمن های جمع شونده در استادیوم رئال مادرید

پروژه جدید باشگاه رئال مادرید برای نوسازی استادیوم تاریخی‌اش برنابئو در جریان است و مهمترین بخش این پروژه ساخت یک زمین چمن جمع‌شوند است. با این طرح جدید رئال مادرید می‌تواند در طول فصل هم برنامه‌هایی مثل کنسرت را در استادیوم خود برگزار کند بدون اینکه به زمین چمن آسیبی وارد شود.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات