بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو
     
      بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو
     
      بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو

بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو

دو نوع خاص از شانکرها می‌توانند به شاخه های هلو و شلیل وجواد دارد. این شانکر ها با شانکرهای بزرگ ناشی از قارچ ها تفاوت دارند. شانکرهای بهاره که در شاخه های جوان ایجاد می‌شوند در تابستان قبل ایجاد شده اند. ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ادامه مطلب دو نوع خاص از شانکرها می‌توانند به شاخه های هلو و شلیل وجواد دارد. این شانکر ها با شانکرهای بزرگ ناشی از قارچ ها تفاوت دارند. شانکرهای بهاره که در شاخه های جوان ایجاد می‌شوند در تابستان قبل ایجاد شده اند. دو نوع خاص از شانکرها می‌توانند به شاخه های هلو و شلیل وجواد دارد. این شانکر ها با شانکرهای بزرگ ناشی از قارچ ها تفاوت دارند. شانکرهای بهاره که در شاخه های جوان ایجاد می‌شوند در تابستان قبل ایجاد شده اند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات