سامانه اموال کشف شده پلیس آگاهی | سامانه نما

کرده تا مالباختگان از این بستر بتوانند روند شناسائی و تحویل اموال مسروقه خود را دنبال کنند. سامانه نما به صورت متمرکز است و شهروندان می‌توانند اموال مسروقه خود را در سامانه به صورت لحظه‌ای شناسایی کنند، لذا ضروری است شهروندان شماره سریال تمامی اموال خود را لیست برداری کنند تا هنگام سرقت و کشف آن توسط پلیس ‌اموال خود را از این طریق شناسایی و تحویل بگیرند. مال باختگان با مراجعه به سامانه اموال کشف شده پلیس آگاهی، می‌توانند بدون مراجعه حضوری به مراکز انتظامی درخواست خود را مبنی بر مالکیت کالای مورد نظر ثبت و نشانه‌های آن را ارسال کنند.

متن کامل نوشته در سایت همیاب ۲۴

منبع بلاگ

همیاب ۲۴

همیاب ۲۴

ردیابی و جستجوی کالای دیجیتال گمشده و سرقتی

    نظرات