تست غربال‌گری کرونا به‌طور منظم و دوره‌ای در تی‌نکست انجام می‌شود

تست غربال‌گری کرونا به‌طور منظم و دوره‌ای در تی‌نکست انجام می‌شود

در این دو سالی که از فعالیت تی‌نکست می‌گذرد، در هر شرایطی بسته‌های شما به گیرندگان نهایی ارسال شده است؛ در برف و باران شدید، ترافیک‌های سنگین، قطعی اینترنت و این اواخر هم که بحران کرونا؛ تی‌نکست در این شرایط ویژه با وجود خطری که برای کارکنانش وجود داشت، برای این‌که مردم در خانه بمانند و از خطر کرونا دور باشند، همچنان همراه کسب و کارها بود؛ اما این حضور با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی و انجام تست غربال‌گری کرونا بود و همچنان نیز ادامه دارد. بنابراین مشتریان و گیرندگان نهایی خیال‌شان راحت باشد که بسته‌هایشان با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی ارسال می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت تینکست

منبع بلاگ

تینکست

تینکست

راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

نظرات