رویداد ایده پردازی حوزه نظارت بر نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری

رویداد ایده پردازی حوزه نظارت بر نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری

راهکار‌های افزایش ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی در تاسیسات الکتریکال لذا جهت شرکت در رویداد ایده پردازی حوزه محیط زیست شهری با پر کردن فرم رویداد ایده پردازی

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات