چگونه یک دکوراسیون متفاوت داشته باشیم؟

چگونه یک دکوراسیون متفاوت داشته باشیم؟

نکته سه: سبک هایی را با هم ترکیب کنید که سرنخ هایی مشابه هم دارند هماهنگی نکته بسیار مهمی در دکوراسیون می‌باشد شما می‌خواهید دکوراسیونی داشته باشید که وسایل و سبک‌ها و رنگ‌ها در کنار هم به درستی کار کنند. دو سبکی را با هم ترکیب کنید که ته مایه مشابه داشته باشند و در این حالت دکوراسیون شما هماهنگی لازم را دارا می‌شود. شما می‌توانید در مواقع لزوم نیز از رنگ‌ها برای تعادل استفاده کنید رنگ‌های مشابه در دو سبک متفاوت نیز هماهنگی ایجاد می‌کند. در بعضی اوقات که سبک‌های دکوراسیون را ترکیب می‌کنیم بعضی از وسایل ما به صورتی حس می‌شوند که متعلق به فضا نیستند و بسیار متفاوت هستند، در این حالت به جای پنهان کردن این وسایل آنها را بیشتر در دید بگذارید و در فضای خود تنوع ایجاد کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که خود مبلمان و متریال‌ها نیز شخصیت‌های متفاوت باهم دارند که شما می‌توانید این شخصیت‌ها را با هم ترکیب کنید. شما می‌توانید در دکوراسیون خود شخصیت‌ها را نیز ترکیب نمایید.

متن کامل نوشته در سایت یومی خانه

    منبع بلاگ

    یومی خانه

    یومی خانه

    طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی خانه وآشپزخانه

    نظرات